آموزش دنپ فازی (Fuzzy DANP)

0
22
آموزش دنپ فازی fuzzy danp

روش دنپ فازی (FUZZY DANP) یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است اساس کار این روش ترکیب روش های دیمتل و ANP هست در حالت سنتی ما برای ترکیب روش دیمتل (DEMATEL) با روش ANP ابتدا ماتریس ارتباطات کل دیمتل فازی را بدست آورده سپس با استفاده از مقدار آستانه و حذف تعدادی از روابط جزئی به شبکه مدل دست پیدا خواهیم کرد و سپس این شبکه را وارد ANP فازی نموده تا اوزان معیارها و زیرمعیارها حاصل شود در بسیاری از مواقع این رویکرد باعث صفر شدن اوزان در سوپرماتریس ANP می شود زیر روش ANP به ارتباطات بسیار حساس می باشد و اگر رابطه می بایست وجود داشته باشد ولی نباشد اوزان تعداد زیادی از شاخص ها در سوپرماتریس بینهایت ANP برابر صفر خواهد شد. لذا تکنیک دنپ این مشکل را حل کرده است. در این تکنیک ما تا گام تشکیل ماتریس ارتباطات کل دیمتل فازی پیش می رویم و سپس با پیاده سازی مراحل DANP فازی به اوزان نهایی شاخص ها دست پیدا می کنیم.

گام های روش DANP فازی

  1. تشکیل ماتریس ارتباطات مستقیم دیمتل فازی
  2. نرمال سازی ماتریس ارتباطات مستقیم
  3. محاسبه ماتریس ارتباطات کل (TC)
  4. نرمال سازی ماتریس ارتباطات کل
  5. تشکیل ماتریس ارتباطات ابعاد (TD)
  6. نرمال سازی ماتریس TD
  7. تشکیل سوپر ماتریس اولیه (سوپر ماتریس ناموزون)
  8. تشکیل سوپر ماتریس موزون
  9. به توان رساندن سوپرماتریس موزون و ایجاد سوپرماتریس حدی

چنانچه نیازمند مشاوره و یا انجام پروژه خود با این روشها هستید با ما تماس بگیرید

آموزش دنپ فازی (Fuzzy DANP)


مطالب مشابه و مرتبط:

banner

لینک کوتاه : http://sanaye20.ir/?p=7219

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید