آموزش روش آراس فازی (Fuzzy ARAS)

0
79
روش آراس فازی fuzzy ARAS

روش آراس فازی (fuzzy ARAS) در سال 2010 توسط ترکسیس و زاوادسکاس طی مقاله ای ارائه شد. آن ها در این مقاله این روش را با ARAS-F نشان دادند. خود روش آراس (ARAS) قطعی نیز توسط این دو نفر معرفی که که قبلا در این لینک در آموزش آن را قرار دادیم. روش آراس همانگونه که قبلا گفته شد همانند روشهایی همچون تاپسیس و یا ویکور و یا الکتره است. بنابراین پرسشنامه روش آراس و آراس فازی ( نیز کاملا شبیه پرسشنامه روش تاپسیس فازی است. این روش برای محاسبه رتبه بندی گزینه ها نیازمند وزن معیارها است. که می توان برای محاسبه وزن معیارها از روش آنتروپی شانون یا روش AHP فازی چانگ و یا روش AHP فازی بهبود یافته استفاده کرد. پس اگر با این روش ها آشنایی ندارید از طریق لینک های زیر وارد آموزش ها شوید.

گام های روش ARAS فازی

  1. تشکیل ماتریس تصمیم و محاسبه وزن معیارها: در این گام ماتریس تصمیم فازی خبرگان را تشکیل می دهیم. ماتریس تصمیم این روش شامل معیار و گزینه است. همچنین باید وزن معیارها را از روشهای گفته شده در بالا بدست آورد.
  2. تعیین معیارهای مثبت و منفی: در این گام باید معیارها مثبت و منفی مشخص گردند.
  3. نرمال سازی ماتریس تصمیم و افزودن یک گزینه با عنوان گزینه مطلوب.
  4. تشکیل ماتریس وزین نرمال:در این گام وزن معیارها را در تک تک اعداد موجود در ستون هر معیار ضرب میکنیم.
  5. تشکیل Si: باید مجموع سطری هر گزینه را محاسبه کرد. و به هر مجموع سطر Si می گویند.
  6. دیفازی سازی Si : در این گان با استفاده از روش میانگین اعداد فازی Si را دیفازی میکنیم.
  7. محاسبه مقدار Ki: در این گام باید هر Si را تقسیم بر S0 کرد و مقدار Kiها را محاسبه نمود.
  8. رتبه بندی گزینه ها: با توجه به مقدار Ki ، هر گزینه که عدد ki آن بزرگتر باشد رتبه اول را دارد.

چنانچه نیازمند مشاوره رایگان و یا انجام پروژه های خود با این روش هستید با ما تماس بگیرید 09338859181


مطالب مشابه و مرتبط:

banner

لینک کوتاه : http://sanaye20.ir/?p=6826

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید