آموزش روش ترکیب دیمتل و ISM

0
27
روش ترکیبی دیمتل و ISM

روش ترکیبی دیمتل (DEMATEL) و ISM اخیرا از روش های پرکاربرد در مقالات و پایان نامه ها شده است این روش ترکیبی در اکثر رشته ها از جمله مهندسی صنایع و مدیریت استفاده می شود. این روش با استفاده از خروجی روش دیمتل که همان ماتریس ارتباطات کل است ماتریس ورودی روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) را می سازد. از روش دیمتل جهت شناسایی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری معیارها استفاده می شود همچنین روابط را نیز می توان در این روش بررسی کرد و در ادامه از روش ISM جهت سطح بندی عوامل استفاده می شود.

گام های روش ترکیبی DEMATEL & ISM

  1. محاسبه ماتریس ارتباطات مستقیم: در این گام با استفاده از ماتریس اولیه دیمتل، ماتریس ارتباطات مستقیم را تشکیل می دهیم.این گام ماتریس اولیه دیمتل است که از پرسشنامه دیمتل حاصل می شود اگر چندین پاسخ دهنده وجود داشته باشند با استفاده از روش میانگین حسابی می توانیم نظرات را ادغام کنیم.
  2. محاسبه ماتریس ارتباطات مستقیم نرمال: در این گام ماتریس ارتباطات مستقیم مرحله 1 را نرمال می کنیم.
  3. محاسبه ماتریس ارتباطات کامل (Tc): ابتدا ماتریس نرمال را از ماتریس I کم میکنیم سپس آن را معکوس کرده و در ماتریس نرمال ضرب میکنیم تا ماتریس ارتباطات کامل حاصل شود.
  4. نمایش نقشه روابط شبکه: آخرین گام در روش دیمتل این است که با استفاده از مقدار آستانه می توان ارتباطات جزئی را حذف کرد. و به یک شبکه با ارتباطات بالا دست یافت.
  5. تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری: این گام شروع روش ISM است که با استفاده از ماتریس خروجی دیمتل، ماتریس خود تعاملی ساختاری ISM تشکیل می شود.
  6. تعیین روابط و سطح بندی شاخص ها: در این گام باید با با استفاده از روابط ورودی و خروجی هر معیار سطوح را تعیین کرد اگر معیارهای خروجی با معیارهای مشترک در هر گام برابر باشند آن معیارها سطح آن گام هستند.

چنانچه نیازمند مشاوره و یا انجام پروژه خود با این روشها هستید با ما تماس بگیرید 09338859181

آموزش روش ترکیب دیمتل و ISM


مطالب مشابه و مرتبط

banner

لینک کوتاه : http://sanaye20.ir/?p=7215
کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع/مسلط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه در محیط های قطعی و فازی/مسلط به نرم افزارهای سوپردسیژن و اکسپرت چویس

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید