آموزش روش SAW

0
57
آموزش روش saw

روش وزن دهی ساده (SAW)، ساده ترین روش تصمیم گیری چند معیاره است. این روش در سال 1981 توسط هدانگ و یون ارائه شده است (عطایی، 1389). در این روش که با نام روش ترکیب خطی وزن دار نیز شناخته می شود، پس از بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم، با استفاده از ضرایب وزنی معیارها، ماتریس تصمیم بی مقیاس وزن دار به دست آمده و با توجه به این ماتریس، امتیاز هر گزینه محاسبه می شود. در این آموزش ما به صورت ویدیویی روش saw را آموزش خواهیم داد و یک مقال از این روش را در نرم افزار excel پیاده سازی خواهیم نمود.

مراحل روش وزن دهی ساده (SAW)

  1. اگر در یک مساله تصمیم گیری چند معیاره n معیار و m گزینه وجود داشته باشد، به منظور انتخاب بهترین گزینه با استفاده از روش وزن دهی ساده مراحل به شرح زیر می باشد:
  2. تشکیل ماتریس تصمیم: ماتریس تصمیم این روش شامل جدول است که ستون های آن را معیارها یا زیرمعیارها و سطرهای آن را گزینه ها تشکیل می دهند.
  3. بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم: برای بی مقیاس کردن ماتریس تصمیم در روش Saw به طریق زیر عمل می کنیم.
    اگر معیار مثبت باشد: تک تک اعداد آن ستون را بر بزرگترین عدد تقسیم می کنیم.
    اگر معیار منفی باشد: مینیمم آن ستون تقسیم بر تک تک اعداد می شود.
  4. تشکیل ماتریس وزن دار: در این گام با توجه به وزن های محاسبه شده از روشهای دیگر ماتریس وزن دار را بدست می آوریم.
  5. انتخاب گزینه برتر: با جمع سطری ماتریس وزن ها امتیاز هر گزینه محاسبه می شود. و بر اساس آن گزینه ها رتبه بندی می شوند.

فیلم آموزش روش SAW و پیاده سازی در نرم افزار اکسل

دانلود فایل اکسل محاسبات


مطالب مشابه و مرتبط

banner

لینک کوتاه : http://sanaye20.ir/?p=7066
کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع/مسلط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه در محیط های قطعی و فازی/مسلط به نرم افزارهای سوپردسیژن و اکسپرت چویس

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید