روش fuzzy WASPAS (واسپاس فازی)

0
74
روش fuzzy waspas واسپاس فازی

روش واسپاس فازی یا WASPAS-F در سال 2015 توسط آقای زاوادسکاس و همکاران ارائه شد. این روش نیز همانند روش واسپاس (WASPAS) ترکیبی از دو روش دو مدل WSM (مدل مجموع وزنی) و WPM (مدل محصول وزنی) در محیط فازی است. این روش نیز نیازمند وزن معیارها است که باید از روشهای دیگر همچون روش AHP فازی چانگ و یا روش AHP فازی بهبود یافته و یا روش SWARA فازی و … محاسبه گردید و در اختیار این روش قرار گیرد.

گام های روش waspas فازی

1- نرمال کردن ماتریس تصمیم فازی: در این گام باید ماتریس تصمیم فازی را نرمال کرد.

2- محاسبه ماتریس فازی q : ماتریس q از ضرب وزن معیار در ماتریس نرمال حاصل می شود.

3- محاسبه ماتریس فازی p: ماترس p از درایه های ماتریس فازی نرمال به توان وزن فازی حاصل می شود.

4- مقادیر ماتریس q را با هم جمع و مقادیر ماتریس p را در هم ضرب می کنیم (به ازای هر گزینه).

5- اعداد به دست آمده را دیفازی می کنیم.

6- محاسبه ارزش هر گزینه: مقدار k هر گزینه را محاسبه کرده و گزینه ها را رتبه بندی میکنیم.

اگر نیازمند مشاوره و انجام پروژه خود با این روش هستید با ما تماس بگیرید 09338859181

روش fuzzy WASPAS (واسپاس فازی)


مطالب مشابه و مرتبط:

banner

لینک کوتاه : http://sanaye20.ir/?p=6878

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید