پایان نامه ارشد مهندسی صنایع، مسیر بحرانی پروژه

0
151
پایان نامه ارشد مهندسی صنایع مسیر بحرانی پروژه

دانلود رایگان پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع با عنوان تعیین مسیر بحرانی پروژه با روش ANP فازی و ویکور فازی.

در این پایان نامه با در نظر گرفتن عوامل موثر بر اجرای پروژه و با استفاده از ابزارهای تصمیم گیری چند معیاره (MADM) الگوریتمی برای تعیین مسیر بحرانی پروژه ها ارائه نموده است. سپس این الگوریتم را در یک شرکت نمونه موردی پیاده سازی کرده است.

اهداف تحقیق

  1. تعیین مسیر بحرانی پروژه به کمک روشهای تصمیم گیری چند معیاره (madm) با رویکرد فازی.
  2. تأکید بر روابط متقابل بین عوامل مؤثر بر تعیین مسیر بحرانی پروژه ها به گونه ای که با واقعیت تطبیق بیشتری داشته باشد.
  3. بهره گیری از بهترین روش (روشی که تاثیرگذاری بیشترین عوامل را درنظر گیرد.) در جهت تعیین واقعی تر مسیر بحرانی پروژه ها.
  4. تعمیم روش ارائه شده برای تعیین مسیر بحرانی با معیارهای گوناگون و اعمال محدودیت های مختلف در پروژه ها.

سوالات تحقیق
سوالات تحقیق عبارتند از:

  1. آیا امکان تعیین مسیر بحرانی به گونه ای که بیشتر با واقعیت منطبق باشد، وجود دارد؟
  2. میزان تأثیر عوامل مؤثر در تعیین مسیر بحرانی به چه میزان است؟
  3. آیا این عوامل مستقل هستند یا بر یکدیگر تاثیر گذارند؟ در صورت وجود اثرات متقابل، روابط بین عوامل دخیل در تعیین مسیر، چگونه می تواند در تعیین مسیر بحرانی پروژه مدنظر قرار گیرد؟

مطالب مرتبط و مشابه:

 

banner

لینک کوتاه : http://sanaye20.ir/?p=6585

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید