پروژه تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM) AHP و SAW و تاپسیس

0
282
پروژه تصمیم گیری چندمعیاره MCDM

پروژه تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM)
در این پروژه ابتدا با استفاده از سه روش SAW و تاپسیس (TOPSIS) و AHP به انتخاب تعدادی گزینه بر اساس تعدادی معیار پرداخته شده است سپس با استفاده از میانگین رتبه ها نتیجه گیری نهایی صورت گرفته است.
روش SAW و تاپسیس بر اساس ماتریس معیار-گزینه به رتبه بندی معیارها میپردازد و روش AHP با استفاده از روش مقایسات زوجی بین معیارها و گزینه ها به رتبه بندی می پردازد. تمامی این روش ها جزء روشهای MCDM هستند که بر اساس تعدادی معیار به رتبه بندی تعداد گزینه می پردازند.
تعداد صفحات پروژه: 60 صفحه در قالب فایل PDF

banner

لینک کوتاه : http://sanaye20.ir/?p=5414

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید