خانه نویسندگان ارسال توسط سلیمان امینی

سلیمان امینی

211 مطلب 7 دیدگاه ها
کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع/مسلط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه در محیط های قطعی و فازی/مسلط به نرم افزارهای سوپردسیژن و اکسپرت چویس

محبوب ترین مطالب