خانه / بایگانی برچسب: آموزش روش BWM

بایگانی برچسب: آموزش روش BWM

پرسشنامه BWM (روش بهترین-بدترین)

پرسشنامه BWM روش بهترین بدترین

روش BWM یا روش best worst method یکی از روشهای نوین تصمیم گیری چند معیاره است که به روش بهترین بدترین معروف است. این روش توسط دکتر رضایی برای اولین بار در سال ۲۰۱۵ طی یک مدل غیر خطی بیان شد سپس در سال ۲۰۱۶ مدل خطی آن نیز در …

توضیحات بیشتر »

آموزش روش بهترین-بدترین (best-worst method)

آموزش روش بهترین-بدترین BWM

روش بهترین-بدترین (BWM). توسط جعفر رضایی در سال ۲۰۱۵ در مقاله ای ارائه شده است، بهترین و بدترین شاخص توسط تصمیم گیرنده مشخص می شود و مقایسه زوجی بین هر یک از این دو شاخص (بهترین و بدترین) و دیگر شاخص ها صورت می گیرد؛ سپس یک مسئله حداکثر حدااقل …

توضیحات بیشتر »