صفحه اصلی برچسب‌ها آموزش وزن دهی با بردار ویژه

برچسب: آموزش وزن دهی با بردار ویژه

جزوه روشهای وزن دهی به معیارها یا شاخص ها در تصمیم...

جزوه روشهای وزن دهی به معیارها یا شاخص ها در تصمیم گیری چندمعیاره MCDM  در این جزوه به روشهای وزن دهی به معیارها پرداخته می...