صفحه اصلی برچسب‌ها آموزش best-worst method

برچسب: آموزش best-worst method

آموزش روش بهترین-بدترین (best-worst method)

روش بهترين-بدترین (BWM). توسط جعفر رضایی در سال 2015 در مقاله ای ارائه شده است، بهترین و بدترین شاخص توسط تصمیم گیرنده مشخص می...