خانه برچسب ها آموزش DANP فازی

برچسب: آموزش DANP فازی

آموزش دنپ فازی (Fuzzy DANP)

روش دنپ فازی (FUZZY DANP) یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است اساس کار این روش ترکیب روش های دیمتل و ANP هست...

محبوب ترین مطالب