صفحه اصلی برچسب‌ها آموزش QFD

برچسب: آموزش QFD

آموزش QFD فازی و خانه کیفیت

QFD چیست؟ QFD به عنوان یکی از روشهای نوین مهندسی کیفیت، از مطالعه بازار و شناسایی مشتریان محصول شروع شده و در فرایند بررسی و...