صفحه اصلی برچسب‌ها تئوری خاکستری

برچسب: تئوری خاکستری

آموزش تحلیل رابطه خاکستری (GRA)

در اکثر روشهای تصمیم گیری چند معیاره مثل تاپسیس، ویکور، الکتره و... برای رتبه بندی گزینه های پژوهش ما ماهیت معیارها را به دو...