صفحه اصلی برچسب‌ها تحلیل رابطه خاکستری

برچسب: تحلیل رابطه خاکستری

آموزش تحلیل رابطه خاکستری (GRA)

در اکثر روشهای تصمیم گیری چند معیاره مثل تاپسیس، ویکور، الکتره و... برای رتبه بندی گزینه های پژوهش ما ماهیت معیارها را به دو...