صفحه اصلی برچسب‌ها حداقل مربعات لگاریتمی

برچسب: حداقل مربعات لگاریتمی

جزوه روشهای وزن دهی به معیارها یا شاخص ها در تصمیم...

جزوه روشهای وزن دهی به معیارها یا شاخص ها در تصمیم گیری چندمعیاره MCDM  در این جزوه به روشهای وزن دهی به معیارها پرداخته می...