صفحه اصلی برچسب‌ها دانلود پروژه تصمیم گیری AHP و topsis

برچسب: دانلود پروژه تصمیم گیری AHP و topsis

پروژه تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM) AHP و SAW و...

پروژه تصمیم گیری با معیارهای چندگانه (MCDM) در این پروژه ابتدا با استفاده از سه روش SAW و تاپسیس (TOPSIS) و AHP به انتخاب تعدادی...