خانه برچسب ها دیمتل خاکستری

برچسب: دیمتل خاکستری

آموزش روش دیمتل خاکستری (فاصله ای)

روش دیمتل خاکستری (grey) به عنوان دیمتل فاصله ای یا اینتروال مطرح می شود. هدف روش دیمتل تعیین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شاخص ها است....

محبوب ترین مطالب