صفحه اصلی برچسب‌ها روش اجرایی نگهداری و تعمیرات

برچسب: روش اجرایی نگهداری و تعمیرات

الزامات نگهداری و تعمیرات در سیستم ایزو 9001:2008

الزامات نگهداری و تعمیرات ایزو 9001:2008 روش اجرایی نگهداری و تعمیرات: هدف:   انجام فعاليتهاي نگهداري و تعميرات با جهت گيري برنامه ريزي شده، پيشگيرانه و پيش بينانه به...