صفحه اصلی برچسب‌ها روش برنامه ریزی توافقی

برچسب: روش برنامه ریزی توافقی

معرفی روشهای مهم تصمیم گیری چند شاخصه (MADM)

روشهای تصمیم گیری چند معیاره (MCDM) به دو دسته تصمیم گیری چند هدفه (MODM) و تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) تقسیم می شوند. که...