صفحه اصلی برچسب‌ها روش دیمتل

برچسب: روش دیمتل

آموزش روش دیمتل خاکستری (فاصله ای)

روش دیمتل خاکستری (grey) به عنوان دیمتل فاصله ای یا اینتروال مطرح می شود. هدف روش دیمتل تعیین تاثیرگذاری و تاثیرپذیری شاخص ها است....

آموزش روش ترکیبی دیمتل و ANP

در آموزش های قبل روش دیمتل را به صورت کامل توضیح دادیم و گامهای آن را تشریح کردیم. همچنین روش ANP در نرم افزار...

دانلود رایگان آموزش روش دیمتل (DEMATEL)

در ادامه فیلم رایگان آموزش روش دیمتل (DEMATEL) قرار داده شده است. روش دیمتل از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه madm میباشد که به...

آموزش روش دیمتل فازی (Fuzzy dematel)

روش دیمتل فازی به بررسی روابط بین معیارها و زیرمعیارها می پردازد و توسط ماتریس رابطه کل معیارهای تاثیرگذار و تاثیرپذیر (یا به عبارتی...