صفحه اصلی برچسب‌ها روش مورا

برچسب: روش مورا

روش مولتی مورا (MultiMoora)

روش مولتی مورا در سال 2010 توسط برایرز و زاوادسکاس در مقاله ای ارائه شد. این دو محقق در سال 2006 نیز روش مورا...

آموزش روش مورا (moora)

روش مورا (moora) در سال 2006 توسط برایرز و زاوادسکاس ارائه شد. این واژه از حروف اول عبارت Multi-Objective Optimization on the basis of Ratio...