صفحه اصلی برچسب‌ها روش مولتی مورا

برچسب: روش مولتی مورا

روش مولتی مورا (MultiMoora)

روش مولتی مورا در سال 2010 توسط برایرز و زاوادسکاس در مقاله ای ارائه شد. این دو محقق در سال 2006 نیز روش مورا...