خانه / بایگانی برچسب: روش کوپراس جی

بایگانی برچسب: روش کوپراس جی

آموزش روش کوپراس خاکستری (COPRAS-G)

آموزش کوپراس خاکستری copras G

روش کوپراس جی یا کوپراس خاکستری یکی از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه می باشد که با اعداد خاکستری در رابطه است. این روش توسط یک مقاله بیس ISI روش COPRAS-G پیاده سازی می شود. گام های روش کوپراس جی (COPRAS-G) تشکیل ماتریس تصمیم خاکستری نرمال سازی ماتریس تصمیم وزن …

توضیحات بیشتر »