صفحه اصلی برچسب‌ها روش کوپراس خاکستری

برچسب: روش کوپراس خاکستری

آموزش روش کوپراس خاکستری (COPRAS-G)

روش کوپراس جی یا کوپراس خاکستری یکی از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه می باشد که با اعداد خاکستری در رابطه است. این روش...