خانه / بایگانی برچسب: روش کوپراس

بایگانی برچسب: روش کوپراس

آموزش روش کوپراس فازی (fuzzy COPRAS)

روش کوپراس فازی fuzzy copras

کوپراس فازی (FCOPRAS) از روشهای تصمیم گیری چندشاخصه است که در محیط فازی استفاده می شود. روش کوپراس فازی همانند روش کوپراس و کوپراس خاکستری دارای گام های مشابه می باشند. اگر نیازمند مشاوره و انجام پروژه خود با این روش هستید با ما تماس بگیرید ۰۹۳۳۸۸۵۹۱۸۱ مطالب مشابه و …

توضیحات بیشتر »

آموزش روش کوپراس خاکستری (COPRAS-G)

آموزش کوپراس خاکستری copras G

روش کوپراس جی یا کوپراس خاکستری یکی از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه می باشد که با اعداد خاکستری در رابطه است. این روش توسط یک مقاله بیس ISI روش COPRAS-G پیاده سازی می شود. گام های روش کوپراس جی (COPRAS-G) تشکیل ماتریس تصمیم خاکستری نرمال سازی ماتریس تصمیم وزن …

توضیحات بیشتر »

آموزش روش کوپراس (COPRAS)

آموزش روش کوپراس copras

در سالهای اخیر استفاده از روش کوپراس (copras) به عنوان یکی از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه زیاد شده است و دلیل آن سادگی محاسبه، رتبه بندی کامل گزینه ها و درنظر گرفتن معیارهای مثبت و منفی می باشد. گامهای روش کوپراس تشکیل ماتریس تصمیم کوپراس: ماتریس تصمیم کوپراس همانند …

توضیحات بیشتر »