صفحه اصلی برچسب‌ها روش copras

برچسب: روش copras

آموزش روش کوپراس (COPRAS)

در سالهای اخیر استفاده از روش کوپراس (copras) به عنوان یکی از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه زیاد شده است و دلیل آن سادگی...