صفحه اصلی برچسب‌ها زنجیره تامین تقاضا سفارشی

برچسب: زنجیره تامین تقاضا سفارشی

فیلم آشنایی با تقاضا محوری زنجیره تامین و تولید برای سفارش...

ساخت (تولید) برای سفارش یا Make to Order یا MTO گاهی با نام Build to Order نیز در زنجیره تامین شناخته می شود، یک...