خانه برچسب ها شبیه سازی سیستم های صف

برچسب: شبیه سازی سیستم های صف

پروژه شبیه سازی صف بانک با نرم افزار ED

این پروژه شبیه سازی سیستم صف یکی از شعبات بانک می باشد که با نرم افزار ED انجام شده است. این پروژه به صورت...

پروژه رایگان شبیه سازی سیستم های صف

این پروژه به بررسی آیتم های موجود در صف از جمله احتمال انتظار فرد، احتمال بی کاری خدمت دهنده، میانگین زمان انتظار در صف،...

محبوب ترین مطالب