صفحه اصلی برچسب‌ها مدلسازی ساختاری تفسیری

برچسب: مدلسازی ساختاری تفسیری

آموزش روش ISM (مدلسازی ساختاری تفسیری)

روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) توسط آقای Sage در سال 1977 ارائه شد. این روش از حروف اول عبارت Interpretive Structural Modelling گرفته شده...