صفحه اصلی برچسب‌ها مدیریت ارتباط با مشتری

برچسب: مدیریت ارتباط با مشتری

کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری در Business to Business) b2b) و...

ویدیوی کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) در حالت های b2b و b2c . در حالت Business to Business، مشتری ما یک شرکت حقوقی است...

ویدیوی ابزارهای نرم افزاری و داشبورد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)

ویدیوی ابزارهای نرم افزاری و داشبورد مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) فهرست مطالب ویدیو: تعریف مفهوم مدیریت ارتباط با مشتری CRM روش های پیاده سازی...