صفحه اصلی برچسب‌ها مدیریت زنجیره تامین

برچسب: مدیریت زنجیره تامین

فیلم آشنایی با تقاضا محوری زنجیره تامین و تولید برای سفارش...

ساخت (تولید) برای سفارش یا Make to Order یا MTO گاهی با نام Build to Order نیز در زنجیره تامین شناخته می شود، یک...