صفحه اصلی برچسب‌ها پرسشنامه الکتره

برچسب: پرسشنامه الکتره

پرسشنامه روش الکتره (ELECTRE)

روش الکتره از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است که از مجموعه های هماهنگ و غیر هماهنگ برای رتبه بندی گزینه ها استفاده می...