صفحه اصلی برچسب‌ها پرسشنامه تاپسیس

برچسب: پرسشنامه تاپسیس

دانلود پرسشنامه تاپسیس (topsis)

طراحی پرسشنامه از گام های اولیه روش های تصمیم گیری چند معیاره است. پرسشنامه تاپسیس نیز در اولین گام این روش مورد استفاده قرار...