صفحه اصلی برچسب‌ها پرسشنامه دیمتل

برچسب: پرسشنامه دیمتل

طراحی پرسشنامه دیمتل (DEMATEL)

روش دیمتل (DEMATEL) به تاثیرگذاری و تاثیرپذیری عوامل می پردازد بنابراین این روش نیازمند طراحی پرسشنامه اولیه می باشد. پرسشنامه دیمتل ماتریس مربعی از...