صفحه اصلی برچسب‌ها پرسشنامه ویکور

برچسب: پرسشنامه ویکور

پرسشنامه ویکور (VIKOR)

جهت انجام تحلیل روش ویکور (vikor) نیاز به طراحی پرسشنامه ویکور داریم این پرسشنامه همانند پرسشنامه تاپسیس است یعنی متشکل از ماتریس معیار-گزینه است....