صفحه اصلی برچسب‌ها پرسشنامه AHP فازی

برچسب: پرسشنامه AHP فازی

دانلود پرسشنامه AHP فازی

روش AHP فازی (fuzzy AHP) یکی از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است الگوریتم این روش همانند روش AHP است همچنین جهت تحلیل این...