صفحه اصلی برچسب‌ها پرسشنامه SAW

برچسب: پرسشنامه SAW

پرسشنامه روش SAW (مجموع ساده وزین)

روش SAW یا روش مجموع ساده وزین یکی از روشهای ساده تصمیم گیری چند معیاره است پرسشنامه این روش نیز از ماتریس مقایسه زوجی...