تبلیغ دوم صنایع بیست
خانه / آموزش های نرم افزاری و غیر نرم افزاری / آموزش روش ISM (مدلسازی ساختاری تفسیری)
مدلسازی ساختاری تفسیری iSM

آموزش روش ISM (مدلسازی ساختاری تفسیری)

به این مطلب امتیاز دهید
جهت حمایت از ما، لطفا امتیاز این پست را از طریق ستاره های بالا مشخص کنید (فقط بر روی ستاره ها کلیک کنید)

روش مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) توسط آقای Sage در سال 1977 ارائه شد. این روش از حروف اول عبارت Interpretive Structural Modelling گرفته شده است و هدف آن طبقه بندی عوامل و شناسایی روابط بین معیارها است. این یک روش کیفی- کمی است که کاربرد زیادی در علوم مختلف دارد. همچنین در این روش می ­توان تحلیل MICMAC را بکار برد که در ادامه این تحلیل نیز بررسی خواهد شد.

گام­های روش ISM

1- تشکیل ماتریس خود تعاملی ساختاری (SSIM)

در این گام خبرگان معیارها را به صورت زوجی با یکدیگر در نظر می­ گیرند و بر اساس زیر به مقایسات زوجی پاسخ می ­دهند. یعنی در هر مقایسه دو معیار از حروف V,A,X,O بر اساس تعاریف زیر استفاده می کنند.

  • V: عامل سطر i باعث محقق شدن عامل ستون j می­ شود.
  • A: عامل ستون j باعث محقق شدن عامل سطر i می­ شود.
  • X: هر دوعامل سطر و ستون باعث محقق شدن یکدیگر می­ شوند (عامل i و j رابطه دوطرفه دارند).
  • O: بین عامل سطر و ستون هیچ ارتباطی وجود ندارد.

2- بدست آوردن ماتریس دستیابی اولیه

با تبدیل نمادهای ماتریس SSIM به اعداد صفر و یک بر اساس زیر ماتریس دستیابی اولیه بدست می ­آید.

  • اگر نماد خانه ij حرف V باشد در آن خانه عدد 1 و در خانه قرینه عدد صفر گذاشته می ­شود.
  • اگر نماد خانه ij حرف A باشد در آن خانه عدد صفر و در خانه قرینه عدد 1 گذاشته می­ شود.
  • اگر نماد خانه ij حرف X باشد در آن خانه عدد 1 و در خانه قرینه نیز عدد 1 گذاشته می ­شود.
  • اگر نماد خانه ij حرف O باشد در آن خانه عدد صفر و در خانه قرینه نیز عدد صفر گذاشته می­ شود.

3- سازگار کردن ماتریس دستیابی

ماتریس دستیابی اولیه باید این قانون بررسی شود که اگر i,j=1 , j,k=1–> i,k=1 . یعنی اگر معیار A با معیار B رابطه داشته باشد و معیار B نیز با معیار C رابطه داشته باشد آن­گاه معیار A نیز باید با C رابطه داشته باشد.

4- تعیین سطح متغیرها

در این گام مجموعه معیارهای ورودی (پیش نیاز) و خروجی (دستیابی) برای هر معیار را محاسبه می ­کنیم و سپس عوامل مشترک را نیز مشخص می ­کنیم در این گام معیاری دارای بالاترین سطح ISM است که مجموعه خروجی (دستیابی) با مجموعه مشترک برابر باشد. پس از شناسایی این متغیر یا متغیرها، سطر و ستون آن­ها را از جدول حذف می­ کنیم و عملیات را دوباره بر روی دیگر معیارها تکرار می ­کنیم.

5- ترسیم شبکه تعاملات

در این گام با توجه به سطوح معیارها در ISM و روابط بین آن­ها ترسیم شبکه تعاملات ایجاد می­ شود. سطح یک به عنوان تاثیرپذیرترین سطح و سطح آخر به عنوان تاثیرگذارترین سطح نیز انتخاب می شود.

روش ISM گروهی

اگر چندین خبره داشته باشیم که هر کدام از آن ها یک ماتریس SSIM داشته باشد باید آن­ها را با یکدیگر ادغام کنیم. جهت ادغام کردن ابتدا تک تک ماتریس های پر شده را طبق مرحله 2 به اعداد صفر و 1 تبدیل می کنیم سپس تمام ماتریس های حاصل را درایه های متناظر را باهم جمع می­کنیم و از ماتریس حاصله مقدار مد میگیریم هر عدد که برابر یا کوچکتر از مد بود مقدار صفر و اگر بزرگتر از مد بود مقدار یک می­گیرد سپس وارد مرحله سوم ISM می شویم.

تحلیل MICMAC

تجزیه و تحلیل MICMAC بر پایه قدرت نفوذ (تاثیرگذاری) و میزان وابستگی (تاثیرپذیری) هر متغیر شکل گرفته و امکان بررسی بیشتر محدوده هر یک از متغیرها را فراهم می­سازد. در این تحلیل متغیرها به چهار گروه خودمختار، وابسته، پیوندی (رابط) و مستقل تقسیم می­شوند.

روش MICMAC و روش ISM

خودمختار: میزان وابستگی و قدرت هدایت کمی دارند این معیارها عموما از سیستم جدا می­شوند زیرا دارای اتصالات ضعیف با سیستم هستند. تغییری در این متغیرها باعث تغییر جدی در سیستم نمی­شود.

وابسته: این متغیرها دارای وابستگی قوی و هدایت ضعیف هستند این متغیرها اصولا تاثیرپذیری بالا و تاثیرگذاری کمی روی سیستم دارند.

مستقل: این متغیرها دارای وابستگی کم و هدایت بالا می­باشند به عبارتی دیگر تاثیرگذاری بالا و تاثیرپذیری کم از ویژگی­های این متغیرها است.

رابط: این متغیرها از وابستگی بالا و قدرت هدایت بالا برخوردارند به عبارتی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این معیارها بسیار بالاست و هر تغییر کوچکی بر روی این متغیرها باعث تغییرات اساسی در سیستم می­شود.

مثال روش ISM

در مثال زیر می خواهیم با استفاده از روش مدلسازی ساختاری تفسیری 8 معیار را سطح بندی کنیم.

در گام اول ماتریس خودتعاملی ساختاری پژوهش را با استفاده از نظر پاسخ­دهندگان تشکیل می­دهیم که در جدول زیر آورده شده است.

جدول 1: ماتریس خودتعاملی ساختاری

C8C7C6C5C4C3C2C1
C1AOVVVAV
C2AOAAXA
C3VVAXX
C4VAVV
C5OVX
C6OA
C7V
C8

در گام دوم باید ماتریس دستیابی اولیه را با تبدیل ماتریس خودتعاملی ساختاری به اعداد صفر و یک تشکیل داد.

جدول 2: ماتریس دستیابی اولیه

C1C2C3C4C5C6C7C8
C101011100
C200010000
C311011011
C401101101
C501100110
C601101000
C700010101
C811000000

در گام سوم باید ماتریس دستیابی اولیه را سازگار کرد این سازگاری با استفاده از روابط ثانویه که ممکن است وجود نداشته باشند به ماتریس دستیابی اولیه افزوده می­شوند. در جدول 3 سلول­های که با  نشان داده شد روابطی هستند که در ماتریس سازگار شده ایجاد شده اند.

جدول 3: ماتریس دستیابی اولیه سازگار شده

C1C2C3C4C5C6C7C8قدرت نفوذ
C1111*1111*1*8
C2011*11*1*01*6
C3111111*118
C41*111111*18
C51*111*1111*8
C61*111*111*1*8
C71*1*1*11*1118
C81101*1*1*016
میزان وابستگی78788868

در گام چهارم باید بر اساس ماتریس دستیابی سازگار شده سطوح هر متغیر را بدست آورد مجموع متغیرهای ورودی و خروجی و اشتراک را محاسبه میکنیم در هر تکرار اگر متغیر خروجی با متغیر اشتراک برابر بود آن تکرار سطح iام می­باشد. سپس در تکرار بعد سطر و ستون آن متغیر از ماتریس حذف می­شود و دوباره محاسبات صورت می­گیرد. نتایج به صورت خلاصه در زیر آورده شده است.

نام معیارسطح
C12
C21
C32
C41
C51
C61
C72
C81

در گام پنجم با استفاده از سطوح بدست آمده از معیارها، شبکه تعاملات ISM رسم می­شود. اگر بین دو متغیر i و j رابطه باشد آن را به وسیله یک پیکان جهت دار نشان می­دهیم. دیاگرام نهایی ایجاد شده که با حذف حالت­های تعدی و نیز با استفاده از بخش­بندی سطوح بدست آمده است در نمودار 1 نشان داده شده است.

سطح بندی ism

همچنین مدل پژوهش را می­توان از لحاظ قدرت نفوذ و وابستگی به صورت شکل 3 نشان داد. بر این اساس تمامی معیارها متغیرهای رابط هستند این متغیرها از وابستگی بالا و قدرت هدایت بالا برخوردارند به عبارتی تاثیرگذاری و تاثیرپذیری این معیارها بسیار بالاست و هر تغییر کوچکی بر روی این متغیرها باعث تغییرات اساسی در سیستم می­شود. البته قدرت رابط معیارهای C4 و C5 و C6 از دیگر معیارها بیشتر است.

نمودار میک مک ism


در زیر قسمتی از ویدیوی این آموزش آورده شده است همچنین جهت مشاوره و یا انجام پروژه خود با کمترین هزینه با ما تماس بگیرید==> 09338859181

جهت دانلود نسخه کامل این ویدیو اینجا را کلیک کنید

جهت دانلود نسخه کامل این ویدیو اینجا را کلیک کنید


چنانچه نیازمند مشاوره و یا انجام پروژه خود با این روشها هستید با ما تماس بگیرید

دانلود نرم افزار AHP فازی


مطالب مشابه و مرتبط

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی

درباره ی مدیر سایت

کارشناسی مهندسی صنایع/کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع/مسلط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) در محیط های قطعی و فازی و خاکستری/ مسلط به نرم افزار های Super Decision - Expert Choice - Visual Promethee

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تخفیف 85 درصدی فیلم آموزش زمان سنجی به مناسبت سال جدید به مدت محدودجهت دانلود کلیک کنید
+