خانه / آموزش های نرم افزاری و غیر نرم افزاری / ویدیوهای آموزش کنترل فرایند آماری (SPC) و تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA) در نرم افزار مینی تب
کنترل فرایند آماری SPC و MSA در مینی تب

ویدیوهای آموزش کنترل فرایند آماری (SPC) و تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA) در نرم افزار مینی تب

جهت حمایت از ما، لطفا امتیاز این پست را از طریق ستاره های بالا مشخص کنید (فقط بر روی ستاره ها کلیک کنید)

مفهوم کیفیت

با وجود آنکه کیفیت مفهوم پیچیده و چندگانه ای دارد، اما در طی تاریخ پیدایش این شاخه از علم، افراد صاحب نظر از دیدگاه های متفاوت به تعریف کیفیت پرداخته اند. به عقیده شومارت کیفیت دو جنبه عینی و ذهنی دارد. عینیت یک شی، واقعیتی است که یک شی را به وجود آورده است و ذهنیت در مورد یک شی مطلوبیت با ارزش خواص فیزیکی آن است. این دو مفهوم دارای رابطه تنگاتنگی می باشند. به عقیده جوران و گرینا کیفیت همان مناسب با کاربرد است. در تعریف ارائه شده از کراسیی کیفیت تطابق با نیازهایی است که به صورت مشخصات طراحی بیان می شود. در تعریف گاروین از کیفیت، کیفیت دارای جنبه های هشت گانه ، طراحی، عملکرد، ویژگی ها، پایایی، تطابق، دوام، قابلیت تغییر پذیری و نگهداری زیبایی و شهرت می باشد که با توجه به نیاز مشتری بر اساس جنبه خاصی کاربرد پیدا می کند. دمینگ معتقد بود کیفیت باید بر نیازهای حال و آینده مشتری متمرکز باشد، چراکه مشتری بخش یک خط تولید است. کیفیت ضرری است که یک محصول از زمانی که به بازار می آید در جامعه به وجود می آورد. پراکندگی و تغییر پذیری عامل ایجاد این ضرر است. این تعریف توسط تاگوچی ارائه شده است. در تعریف ارائه شده توسط انجمن کیفیت آمریکا، کیفیت به همه آن ویژگی هایی از محصول اعم از کالا یا خدمات گفته میشود که می تواند نیازهای تعریف شده ای را برآورده سازند. سازمان جهانی استاندارد، کیفیت را تمام ویژگی های یک محصول که در توانایی آن محصول برای برآورده نمودن نیازهای تصریح شده یا تلویحی مؤثر است، تعریف نموده است.

کنترل کیفیت آماری در نرم افزار مینی تب

کنترل کیفیت

کنترل کیفیت سیستمی است جهت رسیدن به سطح مطلوبی از کیفیت یک محصول یا یک سطح مطلوبی از فرآیند تولید و نگهداری آن با برنامه ریزی دقیق، استفاده از ماشین آلات مناسب، بازرسی مستمر و عمل اصلاح کننده هرگاه که لازم باشد. کنترل کیفیت در مواقعی فقط به بازرسی نهایی و جدا کردن محصولات فاقد کیفیت محدود می شود اما در مواردی فراتر از آن عمل می کند. به عنوان مثال به برنامه ریزی کیفیت، کنترل مواد ورودی، کنترل کیفیت در حین تولید، کنترل مواد خروجی و … می پردازد. در کل می توان گفت کنترل کیفیت سیستمی است که با اتکا به آن می توان کیفیت یک محصول یا یک فرآیند را به حد مناسبی رساند و با برنامه ریزی دقیق، استفاده از ابزارهای کیفی، بازرسی مداوم و آن را حفظ کرد و یا نسبت به بهبود مداوم آن گام برداشت.

کنترل کیفیت آماری

مؤثرترین راهی که تا کنون برای کنترل کیفیت محصولات پیدا شده است روشهای آماری می باشد. با روشهای آماری می توان تصویری از وضعیت کل تولید به دست آورد. با توجه به اینکه تغییر پذیری یک پدیده دائمی و جزء لاینفک همه محصولات می باشد و مشخصات کیفی هر محصول تغییر می کند، روشهای آماری مؤثرترین وسیله بررسی و کنترل این تغییرات است. کنترل کیفیت آماری اصطلاحی است که برای شرح و توصیف مجموعه ابزارهای آماری استفاده شده توسط متخصصان کیفیت، به کار گرفته میشود.

کنترل کیفیت آماری را می توان به سه قسمت دسته بندی نمود. این سه قسمت عبارت اند از:

1- آمار توصیفی: آمار توصیفی برای توصیف مشخصه های کیفیت و روابط بین آنها استفاده می گردد. مانند: میانگین، انحراف استاندارد، حدود مشخصات و شناسایی و دستیابی به توزیع داده ها.

2- کنترل فرایند آماری : شامل بازرسی یک نمونه تصادفی از خروجی فرآیند و بررسی فرایند تولید محصولات با مشخصه هایی که در محدوده از پیش تعیین شده قرار می گیرند، می باشد. کنترل فرآیند آماری پاسخ به این سؤال است که آیا فرآیند در حال کار مناسب است یا خیر.

3- نمونه گیری جهت پذیرش : یکی از روش هایی است که برای کنترل کیفیت یک انباشته از محصولات مورد استفاده قرار می گیرد. نمونه گیری جهت پذیرش، فرایند بازرسی تصادفی نمونه ای از محصولات و تصمیم گیری برای مقدار زیادی از محصولات بر اساس نتایج آن نمونه می باشد. در این روش با توجه به قواعد و استانداردهایی حجم نمونه را به دست آورده و پس از بازرسی این نمونه و با توجه به تعداد محصولات معیوب و سالم تصمیم گرفته می شود که این نمونه را پذیرفت و یا رد کرد. در بحث آمار هر نمونه از جامعه دارای پارامتر و خواص یکسانی از جامعه است پس با انتخاب درست اندازه نمونه می توان با تقریب خوبی از وضعیت جامعه آگاه شد.

توجه داشته باشید که ابزارهای کنترل کیفیت آماری نه تنها در اندازه گیری مشخصه های کیفیت به کار می رود، بلکه برای شناسایی یک تغییر یا تغییر پذیری برخی از ویژگیها یا مشخصه های کیفیت محصول و یا فرآیند می تواند به کار گرفته شود. تمام قسمتهای کنترل کیفیت آماری برای اندازه گیری و ارزیابی کیفیت یک محصول و یا خدمات مفید است، با این حال Spc ابزاری است که اغلب مورد استفاده قرار می گیرد زیرا که شناسایی مشکلات کیفیت در طول فرآیند تولید به وسیله این ابزار صورت می گیرد.

کنترل فرآیند آماری کنترل

فرآیند آماری استفاده از روشهای آماری تحلیلی معتبر برای شناسایی وجود علت های خاصی از تغییر پذیری در یک فرآیند تولیدی می باشد. کنترل فرآیند آماری شامل استفاده از روشهای آماری برای اندازه گیری و تحلیل تغییر پذیری در فرآیند است که در اکثر موارد برای فرآیندهای تولیدی استفاده می شود. هدف از کنترل فرآیند آماری نظارت بر کیفیت محصول و حفظ و نگهداری فرایند با توجه به اهداف و محدوده های از پیش تعیین شده است. کنترل فرآیند آماری و یا Spc به عنوان یکی از بخش ها و برنامه های کنترل کیفیت آماری محسوب می شود و Sqc علاوه بر کنترل فرایند آماری شامل: برنامه های نمونه گیری، طراحی آزمایشات، کاهش تغییرات، تحلیل قابلیت فرایند و نقشه بهبود فرایند و … می باشد. سیستم کنترل فرایند به عنوان یک سیستم بازخورد تلقی میشود

کنترل فرایند آماری  (Statistical Proccess Control (SPC باعث ایجاد ثبات در فرآیند و بهبود کارایی آن از طریق کاهش تغییر پذیری فرایند می باشد. MSA مخفف Measurement system Analyses می باشد که به معنی تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری است.سیستم اندازه گیری عبارت است از عملیات اندازه گیری، روش های اجرایی، ابزار اندازه گیری، نرم افزار و اپراتورها برای اعطای یک عدد به مشخصه اندازه گیری شده.کسب اطمینان از اینکه سیستم اندازه گیری از توانایی کافی برخوردار است یکی از نکات بسیار مهم در اغلب فعالیت های کنترل فرآیند آماری است.

در این آموزش در 21 قسمت، کنترل فرایند آماری ( SPC ) و تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری (MSA) در نرم افزار Minitab به زبان فارسی آموزش داده می شود.

 1. قسمت اول آموزش SPC و MSA در مینی تب
 2. قسمت دوم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 3. قسمت سوم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 4. قسمت چهارم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 5. قسمت پنجم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 6. قسمت ششم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 7. قسمت هفتم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 8. قسمت هشتم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 9. قسمت نهم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 10. قسمت دهم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 11. قسمت یازدهم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 12. قسمت دوازدهم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 13. قسمت سیزدهم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 14. قسمت چهاردهم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 15. قسمت پانزدهم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 16. قسمت شانزدهم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 17. قسمت هفدهم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 18. قسمت هجدهم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 19. قسمت نوزدهم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 20. قسمت بیستم آموزش SPC و MSA در مینی تب
 21. قسمت بیست و یکم آموزش SPC و MSA در مینی تب

مطالب مشابه و مرتبط:

درباره ی مدیر سایت

کارشناسی مهندسی صنایع/کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع/مسلط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) در محیط های قطعی و فازی و خاکستری/ مسلط به نرم افزار های Super Decision - Expert Choice - Visual Promethee

11 دیدگاه

 1. محمدرضا محمدی

  با سلام
  از اینکه علم خود را در اشتراک با دیگران قرار می هید سپاسگذارم .
  ضمنا شما خیلی قوی هستید.

 2. www.aghasaei1362

  با سلام
  فقط میتونم بگم تشکر از شما مهندس گرامی که اطلاعاتتون رو بصورت رایگان و من باب رضایت پروردگار در خدمت دیگران قرار می دهید .
  زکات علم نشر آن است که الحمدلله شما به خوبی پرداخت کردید
  با آرزوی موفقیت های روزافزون برای شما دوست گرامی

 3. با سلام
  فایل ها فوق العاده کاربردی و مفید بود. از لطف شما که اطلاعاتتون رو با دیگران به اشتراک گذاشتید سپاسگزارم.
  امیدوارم انرژی مثبت این کار به زندگیتون برگرده.
  سلامت و شاد باشید.

 4. با سلام و خسته نباشید
  با تشکر از خدمتتون که وقت گذاشتین و این فایلهای فوقالعاده رو در اختیارمون گذاشتین.
  من بیش از سه بار کلاسهای spc شرکت کردم هیچکودوم از استادین نتونستن اینجوری جدول هارو تجزیه تحلیلشو به ما بگن.
  پاینده باشین

 5. پرويز كمالي

  با عرض سلام ممنون از اشتراك علمتون
  فقط ويدئو شماره ٤ خالي نشون ميده لطف كنيد اينو دوباره آپلود كنيد ممنون ميشم

 6. باسلام و احترام

  بسیار ممنون از مطالب مفیدتون

 7. سلام مطالب بسيار عالي بود اگر مطلب قابليت اطمينان با ميني تب را داريد اپلود كنيد ممنون مي شوم

 8. مصطفی رادمنش

  عالی بود ممنونم

 9. محمد رضایی

  با سلام و تشکر از سایت خوبتون . ممنون بسیار عالی بود
  نیاز به فایل. اکسل spc آنلاین دارم در صورت امکان خواهشمندم برایم ایمیل بفرمایید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

آموزش و مشاوره تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره | تماس 09338859181
+