تبلیغ دوم صنایع بیست
خانه / پروژه و پایان نامه / دانلود رایگان پروژه اقتصاد سنجی با نرم افزار ایویوز
دانلود رایگان پروژه اقتصاد سنجی با ایویوز eviews

دانلود رایگان پروژه اقتصاد سنجی با نرم افزار ایویوز

دانلود رایگان پروژه اقتصاد سنجی با نرم افزار ایویوز
3.8 امتیاز در مجموع 4 رای از 1 تا 5
جهت حمایت از ما، لطفا امتیاز این پست را از طریق ستاره های بالا مشخص کنید (فقط بر روی ستاره ها کلیک کنید)

توجه: در انتهای این پست دو پروژه ویژه اقتصاد سنجی که در نرم افزار ایویوز پیاده سازی شده است قرار داده شده که جهت دسترسی سریع به انتهای این مطلب اینجا را کلیک کنید.

مقدمه

اقتصاد سنجی از نظر لغوی به معنای سنجش اقتصادی می باشد. هر چند که اندازه گیری و سنجش، بخش مهمی از مباحث اقتصاد سنجی را به خود اختصاص می دهد، اما حیطه بررسی اقتصادسنجی بسیار فراتر از صرف سنجش و اندازه گیری می باشد. اقتصادسنجی به عنوان نتیجه چشم انداز مشخصی از علم اقتصاد شامل کاربرد آمار ریاضی در داده های اقتصادی جهت فراهم آوردن شواهد تجربی در تأیید مدل های ساخته شده توسط اقتصاد ریاضی و بدست آوردن نتایج عددی می باشد. به عبارتی هنر یافتن مجموعه مفروضی است که به اندازه کافی مشخص و واقعی باشد و با بهترین استفاده ممکن از داده های موجود تحولات جامعه آماری را برآورد کند.

برای اولین بار Koopmans (۱۹۳۹) به بررسی تعیین کرایه حمل فله بخصوص نفت کش، به وسیله مدل عرضه و تقاضا پرداخت. تمایل به بررسی بازار کرایه حمل به علت اهمیت این بازار و وابسته بودن سایر بازارها به آن بود. بازخورد مناسب بررسی های اقتصادی از این بازار منجر به شکل گیری بنگاهای اقتصادی در زمینه استفاده از روش های اقتصادی در این بازار شد، بطوریکه امروزه بازارهایی برای پیش۔ بینی نرخ کرایه حمل در شاخه های متفاوت فله، کانتینر به وجود آمده است که با بررسی روزانه تحولات بازار و اطلاعات جمع آوری شده از سال های گذشته اقدام به پیش بینی آینده بازار می نمایند. این پیش بینی ها توسط فعالان بازار خریداری می شود تا براساس آن برای میزان تقاضای برآورد شده عرضه لازم را فراهم نموده تا سهم خود را در بازار حفظ کنند.

انواع مدل های اقتصاد سنجی با ایویوز

مبنای تئوریک اقتصاد سنجی

با استناد به تئوری های اقتصادی و تجربیات به دست آمده از طریق مطالعات انجام شده، روش های مختلفی برای تحلیل توابع تقاضای عوامل تولید ارائه شده است، این روش ها در دو گروه کلی شامل روش برنامه ریزی خطی و روش اقتصاد سنجی تقسیم بندی می شوند که روش اقتصادسنجی خود به روش های مستقیم و غیر مستقیم تقسیم می گردد. در روش غیر مستقیم اقتصادسنجی، بر اساس تئوری همزادی توابع عرضه ی محصول و تقاضای عوامل تولید از توابع قرینه از جمله توابع هزینه استفاده می گردد.

اقتصادسنجی در گذشته در مورد موضوعات اقتصاد کلان به کار گرفته می شد ولی امروزه اقتصادسنجی در سایر حوزه های اقتصادی مثل اقتصاد خرد، اقتصاد توسعه، اقتصاد بهداشت، اقتصاد پول، اقتصاد شهری و منطقه ای و … به عنوان یک ابزار قوی جهت آزمون نظریه ها به کار گرفته می شود. در مدل های مربوط به اقتصادسنجی داده های مورد استفاده در انواع مختلف می تواند مورد استفاده قرار گیرد، مثل داده های مقطعی، داده های سری زمانی، داده های تلفیقی (پانل)، داده های مکانی – زمانی، داده های مقطعی مکانی.

روش برنامه ریزی خطی

این روش مبتنی بر الگوی مدل های ریاضی است که در آن تابع هدف با توجه به محدودیت های موجود بهینه می گردد. در این روش منظور از بهینه سازی، حداکثر نمودن تابع سود حاصل از تولید محصولات مختلف یا حداقل نمودن هزینه های تولید محصولات است. در این روش برای تحلیل تقاضا، از تکنیک برنامه ریزی خطی و انجام تحلیل حساسیت پارامتری، توابع تقاضا برای نهاده های مختلف برآورد شده و کشش های خودی و متقاطع تقاضا برای هر یک از عوامل تولید محاسبه می گردد. یکی از امتیازات این روش امکان منظور نمودن طیف وسیعی از محصولات، عوامل تولید، فرآیندهای تولیدی و اهداف مدیریتی و توسعه ای می باشد. بنابراین پارامترهای متقاطع قیمتی به راحتی می توانند محاسبه گردند.

مزیت دیگر این روش این است که به وسیله آن می توان آثار سیاست های نیروهای برونزا را بر سیستم تولید و توابع تقاضای عوامل مورد نظر، شبیه سازی نمود. البته این روش هم بدون محدودیت نیست. از جمله مشکلات و محدودیت های این روش می توان مشکل برآورد ضرایب فنی، محدودیت های منابع و شناخت الگوهای صحیح رفتاری کشاورزان را بر شمرد. محدودیت دیگر این روش خطی فرض نمودن روابط تولیدی است. مدل هاي آماري زیادي تاکنون در مطالعات اقتصادسنجی به کار گرفته شده اند. به عنوان مثال گاهی به وسیله مقادیر مشاهده شده و t فقط یکمتغیر در مدل وجود دارد و هدف مدل بندي متغیر در زمان نویزهاي همان متغیر در دوره هاي گذشته می باشد. این مدل ها معمولا براي پیش بینی متغیر در آینده مورد استفاده قرار می گیرد. اگر فقط از مقادیر گذشته متغیر استفاده شود و ساختار خودهمبستگی معلوم باشد مدل، یک مدل اتورگرسیو است و اگر تنها از مقادیر خطاهاي گذشته استفاده شود و ساختار خودهمبستگی معلوم نباشد مدل میانگین متحرك و اگر از هر دو مدل استفاده شود

روش مستقیم اقتصادسنجی

این روش به دو طریق قابل انجام است. اول، روش تک معادله ای که در آن، توابع تقاضای نهاده ها در یک رابطه ریاضی تک معادله ای بیان می شود و با استفاده از روش های اقتصادسنجی تخمین زده می شود. مهمترین امتیاز این روش سهولت استفاده از آن می باشد. زیرا پیچیدگی تئوریکی روش های تخمین دو مرحله ای و محدودیت های روش برنامه ریزی خطی را ندارد.

دوم، روش سیستمی که روش غالب در برآورد سیستم ها روش رگرسیون های به ظاهر نامرتبط می باشد. از امتیازات این روش این است که تأثیر پذیری عوامل مختلف از همدیگر را در مدل لحاظ می کند و این روش نسبت به روش تک معادله ای کامل تر و جامع تر است.

روش غیر مستقیم اقتصادسنجی

این روش بر اساس تئوری همزادی طراحی شده است بدین معنا که ابتدا یک تابع هزینه یا سود منطبق با تئوری های مربوطه تدوین می شود و سپس با مشتق گیری از این توابع نسبت به متغیرهای قیمت، توابع عرضه ی محصول و تقاضای نهاده ها حاصل می شود. در تحقیق حاضر از روش مستقیم اقتصادسنجی جهت برآورد تابع تقاضای نیروی کار کشاورزی بر سایر روش ها ترجیح داده شده است.

نرم افزار ایویوز

نرم افزار ایویوز ( Eviews) یکی از نرم افزار اقتصاد سنجی می باشد. این نرم افزار اقتصاد سنجی برای اولین بار در شکل نرم افزار TSP که تحت سیستم عامل داس راه اندازی می شد در سال 1981 وارد بازار شد. به دنبال آن نسخه های بالاتر TSP طراحی شد که آخرین نسخه آن 7 بود. با رایج شدن سیستم عامل ویندوز و سایر نرم افزارهای اقتصادی دیگر و صفحه گسترده های تحت محیط ویندوز محققین به فکر طراحی اولین نسخه از نرم افزار مذکور تحت محیط ویندوز در سال 1994 افتادند که نتیجه آن همان نرم افزار Eviews بود.

قابلیت های نرم افزار ایویوز (Eviews):

  • سهولت در وارد کردن و تصحیح داده ها، ایجاد سریهای جدید از سریهای موجود قبلی، سهولت امکان نقل و انتقال داده ها از محیط مذکور به سایر صفحه گسترده های تحت ویندوز.
  • ترسیم سریها به صورت دیاگرامها و نمودارهای خطی و میله ای و غیره با امکانات سفارشی
  • تخمین معادلات و انجام رگرسیون با روشهای sls، Ls ، لاجیت و پروبیت، توبیت و غیره.
  • انجام انواع آزمون های مربوط به ضرایب (محدودیت روی ضرایب والد Wald، افزودن متغیرهای حذف شده و حذف متغیرهای اضافی) جملات پسماند (ناهمسانی، خودهمبستگی و …) و آزمون های تصریح (آزمون ریست رمزی) و تصریح (آزمون شکستگی یا تغیر ساختاری چاو و..).
  • تخمین خطی و غیرخطی سیستمهای معادلات – تخمین و تجزیه و تحلیل سیستمهای خود رگرسیون برداری VAR و ایجاد و برازش معادله تصحیح خطا.
  • انجام انواع آزمونهای مربوط به سری ها بصورت انفرادی و گروهی از جمله بررسی ایستایی و ناایستایی سری ها با انجام آزمون ریشه واحد دیكی – فولر و فلیپس – پرون، آزمون هم انباشتگی و بررسی رابطه بلندمدت و کوتاه مدت بین سری ها به روش یوهانسن و بررسی رابطه علیت گرنجر بین سری ها و غیره.
  • بدست آوردن آمارهای توصیفی داده ها (همبستگی، کوواریانس، خود همبستگی، همبستگی متقاطع و…)

جهت دانلود رایگان نمونه پروژه اقتصاد سنجی که با نرم افزار ایویوز انجام شده است بر روی لینک زیر کلیک کنید. نرم افزار ایویوز از نرم افزارهای مهم اقتصادسنجی است که در مهندسی صنایع و اقتصاد بسیار استفاده می شود.

دریافت فایل


گیف اشاره 2دوستان عزیز دو پروژه دیگر اقتصاد سنجی که با نرم افزار ایویوز (eviews) انجام شده است در لینک های زیر قرار داده شده است. این دو پروژه به هم دارای فایل WORD گزارش و فایل نرم افزاری می باشند و قابل ارائه به عنوان پروژه درسی نیز می باشند. توضیحات و مبلغ این دو پروژه در زیر آورده شده است قیمت واقعی این پروژه ها حداقل 300 هزارتومان می باشد. اما در این سایت با یک دهم قیمت واقعی قرار داده شده است.مهندسی صنایع بیست


1- پروژه “عوامل موثر بر نرخ ارز در ایران” با استفاده از Eviews

قیمت: 25,000 تومان


2- پروژه شماره 2 اقتصاد سنجی با استفاده از نرم افزار Eviews – توضیحات این پروژه در لینک زیر در قالب عکس آورده شده است تا موتورهای جستجو قادر به یافتن آن نباشند و دانشجویان به راحتی بتوانن به عنوان پروژه درسی تحویل دهند.

قیمت: 30,000 تومان


مطالب مشابه و مرتبط

اشتراک گذاری این مطلب در شبکه های اجتماعی

درباره ی مدیر سایت

کارشناسی مهندسی صنایع/کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع/مسلط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) در محیط های قطعی و فازی و خاکستری/ مسلط به نرم افزار های Super Decision - Expert Choice - Visual Promethee

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تخفیف 75% فیلم آموزش HSE | مدت زمان: 180 دقیقه | فقط 35هزار تومان | به مدت محدود |جهت دانلود کلیک کنید
+