خانه / بایگانی برچسب: آموزش محاسبه نرخ ناسازگاری

بایگانی برچسب: آموزش محاسبه نرخ ناسازگاری

فیلم آموزشی محاسبه نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی روش AHP فازی و ANP فازی در اکسل

نرخ ناسازگاری AHP فازی در اکسل

در روش AHP یا AHP فازی و یا ANP فازی ماتریس مقایسات زوجی باید سازگار باشند تا آن مقایسه زوجی قابل قبول باشد. برای محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس های مقایسات زوجی از روش گوس و بوچر استفاده می شود.نرخ ناسازگاری یکی از پارمترهای مهم در مقایسات زوجی است این نرخ …

توضیحات بیشتر »