خانه / بایگانی برچسب: تحلیل سیستم های دینامیک

بایگانی برچسب: تحلیل سیستم های دینامیک

جزوه سیستم های دینامیک مهندسی صنایع دانشگاه تهران

جزوه سیستم های دینامیک پویایی سیستم

این جزوه در 4 بخش بنام نگاهی بر پویایی سیستم ها توسط حمید رضا فرتوک زاده تهیه شده است. پویایی در سیستم های مختلف از الگوی سلسله مراتی 4 گانه زیر تشکیل شده است. مرز بسته دوایر بازخوران متغیرهای حالت متغیرهای نرخ جهت دانلود جزوه پویایی سیستم بر روی لینک …

توضیحات بیشتر »