خانه / بایگانی برچسب: روش مولتی مورا

بایگانی برچسب: روش مولتی مورا

روش fuzzy multimoora (مولتی مورا فازی)

مولتی مورا فازی fuzzy multimoora

روش مولتی مورا (MultiMoora) روش مولتی مورا در سال 2010 ارائه شد این روش تکمیل شده روش Moora است. در روش مورا دو رویکرد سیستم نسبت و نقطه مرجع وجود دارد که در روش مولتی مورا یک رویکرد دیگر بنام نقطع مرجع به این روش اضافه شده است. اما همیشه …

توضیحات بیشتر »

روش مولتی مورا (MultiMoora)

روش مولتی مورا multimoora

روش مولتی مورا در سال 2010 توسط برایرز و زاوادسکاس در مقاله ای ارائه شد. این دو محقق در سال 2006 نیز روش مورا را ارائه داده بودند. در واقع روش مولتی مورا (MoltiMoora) کامل شده روش مورا می باشد . که رویکرد دیگری به نام ضربی کامل به دو …

توضیحات بیشتر »