خانه / بایگانی برچسب: روش copras

بایگانی برچسب: روش copras

آموزش روش کوپراس (COPRAS)

آموزش روش کوپراس copras

در سالهای اخیر استفاده از روش کوپراس (copras) به عنوان یکی از روشهای تصمیم گیری چند شاخصه زیاد شده است و دلیل آن سادگی محاسبه، رتبه بندی کامل گزینه ها و درنظر گرفتن معیارهای مثبت و منفی می باشد. گامهای روش کوپراس 1- تشکیل ماتریس تصمیم کوپراس: ماتریس تصمیم کوپراس …

توضیحات بیشتر »