خانه / بایگانی برچسب: پرسشنامه الکتره

بایگانی برچسب: پرسشنامه الکتره

پرسشنامه روش الکتره (ELECTRE)

پرسشنامه الکتره electre

روش الکتره از روشهای تصمیم گیری چند معیاره است که از مجموعه های هماهنگ و غیر هماهنگ برای رتبه بندی گزینه ها استفاده می کند. برای تحلیل این روش ابتدا باید پرسشنامه روش الکتره طراحی شود. این پرسشنامه همانند پرسشنامه تاپسیس یا پرسشنامه ویکور است و برای پاسخگویی به آن …

توضیحات بیشتر »