خانه / بایگانی برچسب: پرسشنامه ویکور

بایگانی برچسب: پرسشنامه ویکور

پرسشنامه ویکور (VIKOR)

پرسشنامه ویکور vikor

جهت انجام تحلیل روش ویکور (vikor) نیاز به طراحی پرسشنامه ویکور داریم این پرسشنامه همانند پرسشنامه تاپسیس است یعنی متشکل از ماتریس معیار-گزینه است. این روش نسبت به روشهای مشابه از بهینه سازی بهتری برخوردار است و با استفاده از مقدار سودمندی و تاسف اقدام به رتبه بندی معیارها می …

توضیحات بیشتر »