خانه / آموزش های نرم افزاری و غیر نرم افزاری / آموزش برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)
آموزش برنامه ریزی منابع سازمان

آموزش برنامه ریزی منابع سازمان (ERP)

جهت حمایت از ما، لطفا امتیاز این پست را از طریق ستاره های بالا مشخص کنید (فقط بر روی ستاره ها کلیک کنید)

مقدمه

ERP یا برنامه ریزی منابع سازمانی یکی از نرم افزارهای مدیریت کسب و کار است که از چند برنامه تشکیل شده است و برای سازمان امکان جمع آوری، نگهداری، مدیریت و تفسیر داده های فعالیت های مختلف کسب و کار خود (بطور مثال برنامه ریزی تولید، برنامه ریزی تامین، مدیریت کیفیت، ایمنی و بهداشت، بازاریابی و فروش و حمل و نقل و فروش و …)  را فراهم می کند. 

وجود تحولات سریع در جهان باعث شده است که سازمان­ها و جوامع انسانی خود را برای پذیرش آن آماده کنند. یکی از مواردی که همواره مدیریت یک سازمان مد نظر دارد منابع آن سازمان و مدیریت بهینه آن ها است. سازمان ها باید به گونه ای رفتار کنند که همواره منابع را به نحو احسنت به فعالیت ها اختصاص دهند که این فرایند دشوار و البته قابل مدیریت است.در بسیاری از سازمان ها سیستم اطلاعات مدیریت را در کنار برنامه ریزی منابع سازمان قرار می دهند.اطلاعات مدیریت به کا کمک میکند تا اطلاعات مورد قبول و منظمی و منطقی داشته باشیم و برای یافتن اطلاعات سرعت بیشتری داشته باشیم.

برنامه ریزی منابع سازمان به آرامی در کشور ما در حال پیاده سازی است، به طوری که بعضی از شرکت های بزرگ مانند ذوب آهن، ایران خودرو، بازرگانی و چندین سازمان دیگر جهت گیری های خود را به گونه ای دنبال کرده اند تا بتوانند در آینده با استفاده از برنامه ریزی منابع سازمان بهره وری وسود نهایی شرکت هایشان را افزایش دهند. سال هاست که کشورهای توسعه یافته و شرکت های بزرگ دنیا از برنامه ریزی منابع سازمان استفاده کرده و اگر شرکت هایی بخواهند آن را به کار گیرند باید ملاحظات مختلفی را قبل از خرید برنامه ریزی منابع سازمان مورد توجه قرار دهند، زیرا برنامه ریزی منابع سازمان در همه شرکت ها کارایی نداشته و شرکت های کوچک به نرم افزارهایی با پیچیدگی کمتر نیاز دارند و در دنیا بیش از 51 درصد از شرکت هایی که بدون مطالعه برنامه ریزی منابع سازمان را خریداری کرده اند شکست خورده اند. پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمان (ERP) در یک شرکت که در حال انجام فعالیت های روزانه خود می باشد، شبیه عملیات جراحی قلب بیماری است که بخواهد همچنان به حرکت خود ادامه دهد لذا بررسی نتایج پیاده سازی و اندازه گیری آثار مثبت و منفی و میزان تغییرات بسیار مشکل می باشد.بنابراین قبل از تصمیم گیری جهت خرید یک سیستم شناسایی اهداف، تعریف شاخص ها و این که در حال حاضر شرکت در چه موقعیتی است و قصد دارد به چه سر انجامی برسد از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

از اوایل سال 1950 پیچیدگی های محاسباتی سیستم های مالی منجر به این شد که سیستم های مالی به عنوان اولین نرم افزار وارد بازار گردند وبعد از آن با توجه به افزایش روزافزون اطلاعات، سیستم های دیگری مانندسیستم برنامه ریزی احتیاجات مواد و برنامه ریزی منابع تولید، وارد بازار شدند.

مزاياي ERP

1-  ERP بازدهي سازمان را در زمان كوتاه، میتواند افزایش دهد.

2- برنامه ريزي و فرآيند هاي ما لي که در نتیجه ی کنترل بهتر و موثر تر بودجه ایجاد میشود را بهبود میبخشد.

3- ERP می تواند فرصتي باشد براي مهندسي مجدد سازمان

4- استاندارد شدن روشها و ساده سازی آنها را بدنبال دارد.

5-  باعث رضايت مشتريان می شود.

معايب ERP

 سرمايه گذاري اوليه نسبتا زياد، درگیر شدن بخشهای زیادی از سازمان، ریسک بالا و زمان زیادی که برای پیاده سازی ERP در سازمانهای بزرگ تر نیاز است از جمله موانع ERP می باشد.

عوامل موفقیت و موانع پیش روی ERP

در تحقیقی که در سال 2001 توسط دنمارک والبورگ انجام شده است عوامل متعددی از جمله مدیریت پروژه، مهندسی مجدد کسب و کار، حمایت مدیریت عالی، قهرمان پروژه، نظم، بودجه پروژه، متخصصان و مشاوران پیاده سازی، تعهد تیم پروژه و هماهنگی افراد و بخش های مختلف سازمان بعنوان عوامل موفقیت در پیاده سازی ERP شناسایی شده اند. همچنین در تحقیق دیگری که توسط نالوو کوانگ در سال 2001 انجام شده یازده عامل به عنوان عوامل کلیدی در پیاده سازی موفق پروژه های ERP ارائه گردید: حمایت مدیریت عالی ، ترکیب تیم پروژه ، ارتباطات، قهرمان پروژه، مدیریت پروژه مهندسی مجدد کسب و کار، برنامه و فرهنگ مدیریت تغییر، نظارت بر عملکرد، آرمان و طرح کسب و کار، توسعه و عیب یابی نرم افزار و سیستم های مناسب کسب و کار و فناوری در راه پیاده سازی سیستم های ERP در قالب فاکتورهایی با نظرخواهی از شرکت های استفاده کننده از سیستم های ERP شناسایی شد، که در جدول زیر نشان داده شده اند.

جوزف برادلی (2003) نیز در مورد عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های ERP تحقیقی انجام داده است که این عوامل در چهارچوب تئوری مدیریت کلاسیک که پنج وظیفه اصلی مدیریت را به صورت برنامه ریزی، سازماندهی، کارمند یابی، رهبری و کنترل عنوان می کند، مورد بررسی و شناسایی قرار گرفته و در نهایت نتایج زیر حاصل گردید :

 • انسجام و یکپارچگی بین برنامه ریزی سیستم های ERPو برنامه ریزی کسب و کار در داخل سازمان یکی از فاکتورهای موفقیت کلیدی به شمار می رود (برنامه ریزی).
 • سازماندهی پروژه پیاده سازی سیستم های ERP تحت راهنمایی و هدایت یک مدیر پروژه که این مدیر نهايتا گزارشات مربوط به پروژه رابه مدیر ارشد واحد مربوطه ارجاع دهد، از عوامل اصلی موفقیت پروژه های ERP به شمار می رود (سازماندهی).
 • انتخاب مدیر پروژه مناسب دارای تجربه کافی، استفاده از مشاوران با تجربه جهت راهنمایی وهمچنین کیفیت و کمیت آموزش کاربران و مدیران با موفقیت پروژه ارتباط مستقیم دارد (کارمندیابی).
 • درگیری و مشارکت مدیریت ارشد در مراحل راه اندازی و پیاده سازی درگیری و مشارکت مدیریت ارشد در مراحل راه اندازی و پیاده سازی ERP، وجود یک قهرمان پروژه و همچنين اثربخشی مدیرت در کاهش مقاوت کاربران در برابر تغییر، با موفقیت در پیاده سازی پروژه ارتباط مستقیم دارد (رهبری).
 • استفاده از یک کمیته راهبری که بوسیله مدیر ارشد ریاست می شود و جلساتی حداقل ماهانه برگزار می کند، از عوامل اصلی موفقیت پروژه محسوب می شود (کنترل).

آنچه که در یک پروژه بزرگ مدنظر است بسته به عوامل تعیین کننده پیچیدگی، دوره، بودجه و کیفیت پروژه از یک بافت به بافتی دیگر متفاوتت است. فرات و دیگران (2009) چهار عامل موفقیت را برای پیاده سازی EPR بصورت زیر ارائه کردند:

 1. پشتیبانی مدیریت عالی،برنامه ریزی،آموزش وهمکاری تیمی
 2. تلاش برای انتخاب نرم افزار؛
 3. حوزه مشارکت سیستم های اطلاعات
 4. قابلیت مشاوره وپشتیبانی

مطالعات بسیاری به بررسی عوامل کلیدی موفقیت پرداخته اند، اما یکی از مهم ترین و منسجم ترین تحقیقات، تحقيق فيني وكربت (2007) باشد. نتایج حاصل از این تحقیق و همچنین شناسایی عوامل موفقیت این سیستم ها برای سهامداران و مدیران شرکت ها بسیار با ارزش می باشد. یافته های آن ها نشان داد، مطالعات اندکی به بررسی عوامل کلیدی موفقیت از دیدگاه ذینفعان پرداخته اند. نتیجه کار آن ها ارائه یک طبقه بندی، شامل: 29 عامل کلیدی موفقیت است . در نامگذاری طبقات جهت شناسایی آن ها، سعی شده که نام انتخاب شده به خواننده امکان تشخیص مرجع آن را بدهد. اکثر نامهای انتخابی، نسبت به مراجع شان خلاصه هستند. این نام هاگاهی ترکیبی از مفاهیم هستند، گاهی از واژه های فنی پرکاربرد در ادبیات موضوع اقتباس می شوند. جدول زیر، ۲۹ دسته نهایی عوامل کلیدی موفقیت اجرای ERPرانشان می دهد. با توجه به مطالعه هولند و لایت ۱۳(1999)، این عوامل به دو گروه استراتژیک و تکنیکال (فنی) تقسیم شدند.

عوامل موفقیت سیستم ERP

استفاده از مدل های تصمیم گیری در ERP

هدف از مدل های تصمیم گیری چند معیاره وزن دهی و تعیین اهمیت و یا رتبه بندی یکسری از شاخص ها و یا گزینه های مساله می باشد. در مدل ERP ما همواره با عوامل موفقیت و یا چالش های آن در یک سازمان برخورد می کنیم. حال فرض کنید یک سازمان می خواهد میزان موفقیت برنامه ریزی منابع سازمان را بررسی کند ابتدا باید بررسی کند که بداند چه فاکتورهایی روی پیاده سازی موفق مدل ERP نقش دارد سپس این عوامل با استفاده از تکنیک های تصمیم گیری چند معیاره اولویت دهی و وزن دهی می شوند تا بتوان با توجه به آن ها سیاست های سازمان را تدوین نمود. پس ابتدا باید مدل شاخص های ERP را تدوین نمود که می توان به عنوان یک مدل معیار، زیرمعیاری بررسی کرد سپس با استفاده از روشهای مختلفی از جمله روش AHP یا AHP فازی و یا تکنیک های جدید تصمیم گیری مانند روش بهترین بدترین (BWM) و یا روش SWARA این عوامل را وزن دهی نمود. به عنوان مثال در شکل زیر مدل ERP در قالب کارت امتیازی متوازن آورده شده است.

مدل برنامه ریزی منابع سازمان ERP در قالب کارت امتیازی متوان BSC

آموزش مفاهیم ERP

در ادامه فیلم های آموزش ERP آورده شده است که در 5 صفحه قرار داده شده اند. در این ویدیوها مفاهیم زیر بررسی می شوند:

 • مقدمه
 • مدیریت فرآیندی و مفاهیم ERP
 • بررسی BOM و MRP
 • بررسی MRP II و ERP
 • تعاریف اولیه و اصطلاحات
 • اصطلاحات ERP و اجزای اولیه آن
 • سیر تکاملی ERP و هزینه های آن
 • MRP ll ، ERP و سطوح مختلف سیستم های اطلاعاتی
 • بررسی ERP و Extended ERP
 • بررسی  جامع MRP II / بخش اول
 • بررسی  جامع MRP II / بخش دوم
 • آشنایی با نرم افزارهای ERP خارجی و مقایسه آن ها/ بخش اول
 • آشنایی با نرم افزارهای ERP خارجی و مقایسه آن ها/ بخش دوم
 • بررسی نرم افزارهای ERP متن باز (Open Source) / بخش اول
 • بررسی نرم افزارهای ERP متن باز (Open Source) / بخش دوم
 • ویژگی ها و مزایای نرم افزارهای ERP متن باز (Open Source) برتر

درباره ی مدیر سایت

کارشناسی مهندسی صنایع/کارشناسی ارشد مهندسی صنایع-صنایع/مسلط به مباحث تصمیم گیری چند شاخصه (MADM) در محیط های قطعی و فازی و خاکستری/ مسلط به نرم افزار های Super Decision - Expert Choice - Visual Promethee

3 دیدگاه

 1. بسيار عالي بود اموزش ERP

 2. چرا از قسمت 4 به بعد مدرس عوض میشه؟
  ادامه چهار ویدیو اول چی شد پس؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

جهت مشاوره و اجرای پروژه های تصمیم گیری و موارد مربوط به خرید از محصولات فروشگاه با شماره 09338859181 تماس و یا در واتساپ پیام دهید
+