خانه / بایگانی برچسب: روش fuzzy waspas

بایگانی برچسب: روش fuzzy waspas

روش fuzzy WASPAS (واسپاس فازی)

روش fuzzy waspas واسپاس فازی

روش واسپاس فازی یا WASPAS-F در سال 2015 توسط آقای زاوادسکاس و همکاران ارائه شد. این روش نیز همانند روش واسپاس (WASPAS) ترکیبی از دو روش دو مدل WSM (مدل مجموع وزنی) و WPM (مدل ضرب وزنی) در محیط فازی است. این روش نیز نیازمند وزن معیارها است که باید …

توضیحات بیشتر »