خانه / بایگانی برچسب: نرخ ناسازگاری در fuzzy AHP

بایگانی برچسب: نرخ ناسازگاری در fuzzy AHP

فیلم آموزشی محاسبه نرخ ناسازگاری مقایسات زوجی روش AHP فازی و ANP فازی در اکسل

نرخ ناسازگاری AHP فازی در اکسل

در روش AHP یا AHP فازی و یا ANP فازی ماتریس مقایسات زوجی باید سازگار باشند تا آن مقایسه زوجی قابل قبول باشد. برای محاسبه نرخ ناسازگاری ماتریس های مقایسات زوجی از روش گوس و بوچر استفاده می شود.نرخ ناسازگاری یکی از پارمترهای مهم در مقایسات زوجی است این نرخ …

توضیحات بیشتر »